Qigong, taiji ja taojooga

Qigong, taiji ja taojooga- kiinalainen terveysliikunta

Qigong, taiji ja taojooga ovat kiinalaisen terveysliikunnan muotoja joiden tarkoituksena on liikuttaa rennosti kehoa ja saada veri ja kehon nesteet virtaamaan, laukaista lihasjännitystä jatkuvilla ja rennosti tehtävillä liikkeillä, syventää hengitystä erilaisilla hengitysharjoituksilla ja rauhoittaa mieli keskittämällä se kehontuntemuksiin ja liikkeisiin.

Allaolevasta videoista saat käsityksen minkä tyyppisestä harjoittelusta on kysymys.

Seuraavassa lyhyt yleiskuvaus eri lajeista

Qigong

Qigong on monipuolista kehon ja mielen harjoittelua. Se sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta, sillä yksinkertaiset ja kiireettömät liikkeet tehdään hitaasti ja rauhallisesti omaa kehoa kuunnellen ja ääriasentoja välttäen. Rauhalliset toistot vaativat keskittymistä ja palkitsevat nopeasti rentoudella ja hyvällä ololla. Vaikka liikkeet tuntuvat yksinkertaisilta ja helpoilta, ne ovat yllättävän tehokkaita. Harjoitteet avaavat tehokkaasti kehon lukkoja, poistavat kroonisia jännityksiä sekä rentouttavat fyysisesti ja henkisesti. Qigongin liikkeet ovat hitaita ja pehmeitä, kuten kehoa avaavia ravisteluja, venytyksiä ja pyörityksiä.

Erilaiset hengitysharjoitukset ovat tärkeä osa Qigong harjoittelua. Rauhallinen pallea/vatsahengitys poistaa kiireen ja synnyttää tunteen kehon ja mielen sopusoinnusta. Erilaiset lihasjännitykset ja stressi alkavat kadota harjoittelun myötä. Qigong avaa tehokkaasti, pehmeästi ja rennosti kehon lukkoja ja poistaa kroonisia jännityksiä sekä rentouttaa fyysisesti ja henkisesti.

Qigong harjoittelu on sekä kehon että mielen harjoittamista. Qigong harjoittelun tärkeimmät elementit ovat rentoutuminen, hengitys, keskittyminen ja oikea kehon käyttö liikkeen tai liikkumattomuuden kautta. Harjoittelun alkuvaiheessa keskitytään rentoutumiseen kehon, tunteiden ja mielen tasoilla, myöhemmin mukaan tulevat myös voimakkammat dynaamiset harjoitteet.

Qigong on erittäin tehokas menetelmä stressin poistamiseen. Harjoittelu tasapainottaa hermoston toimintaa ja näin lisää rauhallisuutta ja vähentää jännitystiloja, parantaa keskittymiskykyä, mielialaa ja unen laatua.

Qigong harjoitteet tasapainottavat kehon linjausta (luuston ja lihaksiston rakennetta), lisäävät verenkiertoa ja ravinteiden virtausta, poistavat tukos- ja jännitystiloja sekä lisäävät voimakkaasti elinvoimaa. Ne ovat yksinkertaisia joten kaikkien on mahdollista tehdä niitä. Kun harjoitteet on opittu tekemään oikein, niitä voidaan harjoitella itsenäisesti.

Qigongin historia

Qigong eli Chi Kung (voidaan kirjoittaa myös Qi Gong, Chikung tai Chi Gung ) [lausutaan suomalaisittain "tsii kung" ] on yleisnimitys erilaisille kiinalaisille psykofyysisille kehon ja mielen harjoitusmuodoille. Qi tarkoittaa hengitystä, ilmaa tai elinvoimaa. Gong tarkoittaa taitoa, joka on saavutettu pitkän ajan kuluessa. Qigong tarjoittaa siis elinvoimaa lisääviä harjoituksia, joita on tarkoitus tehdä säännöllisesti. Sadat miljoonat kiinalaiset harjoittelevat Qigongia päivittäin terveytensä edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Qigong on hyvin tehokas terveyden edistäjä, joten Kiinassa sitä käytetään perinteisen kiinalaisen lääketieteen sairaaloissa osana potilaille annettavaa hoitoa.

Kiinassa on hyvin pitkät perinteet terveys- ja sisäisessä harjoittelussa. Noin 8000 vuotta vanhoista luolamaalauksista on löydetty esittäviä harjoitteita. Perimätieto kertoo 5000 vuotta jatkuneesta harjoitteluperinteestä ja vanhimmat kirjalliset tekstit ovat noin 2500 vuotta vanhoja.

Terminä Qigong on uusi. Sitä alettiin käyttää yleisesti Kiinassa vasta 1930-luvulla. Sitä ennen näitä harjoitteita kutsuttiin mm. nimillä Dao Yin (energian liikuttelu), Tu Gu Na Xin (poista vanha, vedä sisään uusi energia), Yang Sheng (ravitse elinvoimaa). Myös nämä nimet ovat edelleen käytössä. Nykyisin Qigong sanasta on kuitenkin muodostunut eräänlainen yleisnimi kaikille terveyttä edistäville harjoitteille, vaikka monet menetelmät kuuluvatkin tarkemmin ottaen johonkin toiseen lajiin tai kategoriaan, esimerkiksi taiji lasketaan usein yhdeksi Qigong tyyliksi.

Taiji

Taiji (Taijiquan, Taiji Quan, Tai Chi, Tai Chi Chuan), vanha kiinalainen laji kuuluu neijia eli sisäisten kamppailulajien ryhmään kuten yiquankin. Nykyään taiji on lähinnä on meditatiivinen terveyttä edistävä liikuntamuoto, joka tunnetaan myös kiinalaisena aamuvoimisteluna tai liikkuvana meditaationa.

Legendan mukaan taolainen Zhang Sanfeng kehitti Taijin periaatteet 1300 -luvulla Wudang -vuorella nähtyään käärmeen ja linnun välisen taistelun. Historiallisesti Taiji on todennäköisemmin syntynyt 1600-luvulla pienessä Chen-suvun kotikylässä Henanin maakunassa Kiinassa. Taijissa on monia eri tyylejä (kuten Yang, Chen, Wu, Sun) ja jokaisessa tyylissä on monia eri "alatyylejä" ja muotoja.

Vaikka Taiji oli alunperin taistelutaito 1900-luvulle tultaessa ihmiset olivat kuitenkin yhä enemmän kiinnostuneita terveytensä ylläpitämisestä eivätkä niinkään kamppailusta. Erityisesti taiji mestari Yang Chengfu muutti tyyliään helpommin opittavaksi, jolloin yhä useammat ihmiset pystyivät sitä harjoittelemaan. Tällöin myös Taijin suosio kasvoi Kiinassa voimakkaasti. Koska taiji on erinomainen terveysharjoitus, se lasketaan usein yhdeksi qigong tyyliksi.

Taojooga

Vanha taolainen maalaus, joka kuvaa symbolisesti ihmisen energiakiertojärjestelmää. Kuva symboloi istuvaa ihmistä (kuvassa näkyvä paksu osa on ihmisen selkäranka ja ylhäällä on pää) ja hänen meditatiivisten harjoitteiden avulla luomaansa energianvirtausta.

Taolaiset sisäiset harjoitukset, taolainen sisäinen alkemia (neidan, neikung) ovat hyvin vanhoja kiinalaisia sisäisiä harjoituksia. Olen oppinut tämän systeemin Thaimaassa asuvalta kiinalaiselta opettajaltani Mantak Chialta, joka käyttää nimitystä taojooga (tai nykyään Universal Tao), siksi minäkin olen tottunut käyttämään tätä termiä, vaikka se mielestäni ei ole kovin kuvaava, sillä jooga-sana viittaa intialaiseen perinteeseen. Taojooga perustuu samaan kiinalaisen ihmiskäsitykseen kuten akupunktio eli ihminen nähdään eri osien energeettisenä vuorovaikutuskenttänä jotka muodostavat systeemisen kokonaisuuden, ja johon voidaan vaikuttaa erilaisilla terveys- ja meditatiivisillä harjoituksilla. Taojooga on hyvin laaja systeemi joka pitää sisällään suuren joukon erilaisia meditatiivisia harjoitteita.

Linkkejä:

Järvenpään Sanbao r.y

Kuopion taijiquan r.y

Tarmo Hakkarainen

Luonnonkeskus