Yiquan - mielen nyrkkeily

Yiquan - mielen nyrkkeily

Yiquan tai Yi Quan [lausutaan suomalaisittain "ii tsyän"] on kiinalainen kamppailulaji ja terveysharjoituksen muoto. Kiinankielinen sana "Yi" tarkoittaa mieltä, intentiota tai aikomusta ja sana "Quan" tarkoittaa nyrkkeilyä tai kamppailulajia. Yiquan tunnetaan myös toisella nimellään dachengquan, "suuren saavutuksen kamppailulaji". Yiquan kuuluu kiinalaiseen sisäisten kamppailulajien perheeseen aivan kuten sen tunnetumpi serkku taiji.

Yiquan on hyvin ainutlaatuinen ja nerokas kiinalainen liikuntamuoto ja kehon sekä mielen kehittämisen menetelmä, "sisäisten lajien sisäisin muoto". Yiquan on samanaikaisesti sekä kehon että mielen harjoittelua. Sen pääasiallinen harjoitus on itse asiassa paikallaan olemista, seisomista. Mutta vaikka keho pidetäänkin liikkumattomuuden tilassa, mieli on aktiivinen ja liike on sisäistä.

Yiquan on monipuolinen terveysharjoitus, jonka avulla voidaan herkistää kehontietoisuutta ja oppia käyttämään kehoa optimaalisella ja rennolla tavalla. Yiquan on myös mielen harjoitus joka kehittää keskittymiskykyä ja jonka avulla voi tutkia syvällisemminkin itseään ja mielensä sisältöjä.

Yiquanin harjoitusmenetelmät

Yiquanissa ei harjoitella liikesarjoja tai tekniikoita, vaan harjoittelu koostuu erityyppisistä harjoitusmenetelmistä, joiden sisällä on erilaisia harjoitteita. Yiquan on systemaattinen kehon ja mielen harjoittelumenetelmä, jossa kaikki harjoitukset tukevat toisiaan muodostaen systeemisen kokonaisuuden.

Seisomisharjoittelu(zhang zhuang)

Seisomisharjoittelu on yiquanin keskeisin harjoitus. Seisomisasentoja on monia erilaisia joilla kaikilla on oma erityispiirteensä. Seisomisharjoittelun aikana ollaan ulkoisen liikkumattomuuden tilassa, kaikki liike on sisäistä. Sisäinen liike alkaa mielestä ja mielikuvista.

Seisontaharjoittelussa koko keho rentoutetaan. Fyysistä voimaa käytetään vain sen verran, että seisoma-asento pysyy muuttumattomana. Tätä tilaa kuvataan lauseella "rento mutta ei veltto, jännittynyt mutta ei jäykkä". Hengitys kulkee luonnollisesti.

Tämän jälkeen otetaan avuksi mielikuvat, joilla luodaan ajatus voimasta ja voiman suunnasta. "Mieli on keskittynyt, keho on rento". Keskittynyt mieli rauhoittuu ja aivot saavat levätä. Mielikuvissa on yleensä läsnä voimien suuntien ristiriita.

Tässä tilassa ihmisen keho tasapainottuu, hermottuu ja kehittyy tasapainoisesti. Elimistö alkaa myös parantaa mahdollisia sairauksia ja korjata vanhoja vammoja. Paranemisen alussa vahingoittuneella alueella usein esiintyy epämiellyttäviä tuntemuksia tai kipua, mikä kertoo paranemisprosessin alkaneen. On kuitenkin varottava sekoittamasta toisiinsa tällaista kipua ja tuskaa, joka kertoo meidän tekevän jotain väärin.

Yiquanin seisontaharjoituksissa henkisen ja kehollisen joustavuuden sekä rentouden ja jännityksen vaihtelun harjoittaminen ja tutkiminen on keskeisellä sijalla. Aluksi harjoitellaan rentoutumista. Sen jälkeen edetään rentouden ja jännityksen vuorotteluun pyrkimyksenä saavuttaa näiden kahden olemuspuolen tasapainotila ja harmonia. Tässä tilassa verenkierto ja sitä kautta hapen ja ravinteiden kulku elimistössä on esteetöntä, aineenvaihdunta kiihtyy, sisäelimet vahvistuvat ja koko keho tasapainottuu ja saavuttaa eräänlaisen 'resonanssikyvyn'. Tässä tilassa on mahdollista toteuttaa periaate "kun yksi liikkuu niin kaikki liikkuu" eli koko keho toimii kokonaisuutena eikä erillisinä osina, jotka pahimmillaan haittaavat toistensa toimintaa.

Vaikka käytetäänkin termiä seisomisharjoitus itse asiassa harjoitella voi myös istuen tai maaten. Oleellista ei ole ulkoinen muoto vaan rentous ja mielen käyttö. Tällaisella harjoittelumetodilla on paljon hyviä puolia. Se ei tunne iän tai sukupuolen, ajan tai paikan rajoituksia eikä siihen ei tarvita minkäänlaisia välineitä. Silti sillä voi harjoittaa samanaikaisesti koko kehoa ihosta sisäelimiin ja luuytimeen saakka. Tuloksena on terve ja voimakas olemus.

Voimantunnustelu (shili)

Kun seisontaharjoitusta on tehty niin kauan, että koko kehoon on levinnyt sama tunne ja harjoittelija tuntee voimaa koko kehossaan, on oikea aika aloittaa voimankoitto harjoittelu.

Seisontaharjoituksien kautta saavutetaan henkisellä ja fyysisellä tasolla yhteys voimaan, mutta tämän voiman valjastaminen edellyttää, että se jalostetaan pienimmästäkin liikkeestä kumpuavaksi kokonaisvaltaiseksi vastakkaisvoimaksi. Liikkeestä tulee löytyä hiljaisuus ja pieneen liikkeeseen tulee sisältyä nopeus. On opittava käyttämään koko kehoa kokonaisuutena liikkeessä ja aistimaan kuinka liikkeessä voima jakautuu tasapuolisesti kaikkialle kehoon. Se, että yiquanissä ei ole varsinaista ulkoista muotoa luo edellytykset sille, että on mahdollista millä hetkellä tahansa ja missä tahansa kehon osalla tahansa ilmentää tätä sisäistä voimaa ja saattaa se ulos.

Voiman vapautaminen (Fali)

Fali eli räjähtävä voima on seisomis- ja voimantunnusteluharjottelun seurausilmiö ja päätepiste, kyky tuottaa voimaa ulos koko kehosta silmänräpäyksen nopeasti. Fali on yiquanin kamppailutaidollisen puolen keskeinen harjoitus.

 

Liikkumisharjoittelu (bufa)

Liikkumisharjoittelu perustuu kitka-askel harjoituksiin. Alussa liikkumisharjoitukset ovat lähinnä jalkojen voiman harjoitus, mutta myöhemmin voimankoitto harjoitukset liitetään askeliin ja korkeammalla tasolla kitka-askeleet ovat koko kehon voimankoitto harjoitus liikkeessä. Pääperiaate näissä harjoituksissa on että "kun kehon yläosa liikkuu, alaosa seuraa; kun kehon alaosa liikkuu, yläosa seuraa mukana" eli liikkuessa on aina kyettävä säilyttämään oman keskustan hallinta ja tasapaino, koko kehon ykseys.

Kitka-askel harjoituksista oppii yiquanille tyypillisen nopean ja elävän jalkatyöskentelyn ja liikkumisen. Jos liikkumisharjoitukset tehdään oikein, seisontaharjoitusten terveyttä ylläpitävä ja parantava tila jatkuu katkeamatta myös askelharjoituksissa. Kun harjoittelussa on saavutettu korkeampi taso, siihen voidaan vielä ottaa mukaan 'juoksuaskelet' ja 'hyppyaskelet'. Kaikkein edistyneimmällä tasolla on vielä olemassa 'yiquan tanssi' (wu tiao).

voiman tunnustelu parin kanssa (tuishou)

Tuishou eli push hands on parin kanssa tehtävä voiman tunnusteluharjoittelu.

Kamppailuharjoittelu (sanshou)

Jos harjoittelee yiquanin terveyspuolen lisäksi myös yiquanin kamppailupuolta, siihen kuuluu lukuisia muita harjoitteita, joita tässä ei kuvata.

Yiquan:in historia

Yiquan'in loi mestari Wang Xiangzhai. Hän syntyi vuonna 1885 Kiinassa Hebei'n maakunnassa, Shen'in piirikunnan Weilin'in kylässä. Hän kuoli heinäkuussa 1963 Tianjin'issä 78 vuoden ikäisenä. Elämänsä loppupuolella hän antoi itselleen lempinimen 'Maodun-laoren' eli suomeksi 'ristiriita-vaari'.

Xingyi Quan

Yiquan pohjautuu toiseen sisäiseen kiinalaiseen taistelulajiin, Xingyi Quan'iin (Muoto-mieli nyrkkeily). Xingyi-tyylin alkulähteet ulottuvat noin 700 vuoden taakse historiaan Song dynastian aikaan, sillä Xingyi'n sanotaan olevan marsalkka Yue Fei 'n kehittämä. Yue Fei oli aikansa suuri sotapäällikkö ja lukeutuu kiinalaisten, nimenomaan han-kansan, kansallissankarien joukkoon. Xingyi'n lisäksi pari muutakin kiinalaista nyrkkeilytyyliä jäljittävät juurensa Yue Fei'hin.

Wang Xiangzhai

Guo Yunshen oli kuuluisa Xingyi Quan mestari. Guo Yunshen otti vanhoilla päivillään viimeiseksi oppilaakseen erään ystävänsä pojanpojan, Wang Xiangzhai 'n. Wang oli nuorena fysiikaltaan heikko ja sairaalloinen ja hänen isoisänsä toivoi Xingyi'n harjoittelun vahvistavan poikaa. Wang Xiangzhai harjoitteli ahkerasti. Lisäksi hän oli luonnostaan älykäs ja nopea oppimaan. Mestari Guo mieltyi nuoreen suojattiinsa, opetti hänelle Xingyi'n "kirkkaimmat helmet" ja teki hänestä seuraajansa siitäkin huolimatta, että Guo'n kuollessa Wang oli vain neljäntoista vuoden ikäinen.

Seuraajansa Yao Zongxun'n mukaan Wang Xiangzhai ei katsonut kuuluvansa mihinkään yhteen taistelutaitojen koulukuntaan, koska hänen mielestään kaikilla kiinalaisilla taistelutaidoilla oli ollut oma loiston ja kukoistuksen aikansa ja jokaisella mestarilla omat hyveensä, tietämyksensä ja erikoisuutensa.

Opittuaan Guo Yunshen'iltä Xingyi Quan'in kaikkein puhtaimmaksi jalostetun ytimen Wang Xiangzhai ymmärsi, että taistelulajien sydän oli voima ja sen nopeus ja jatkuva muutos. Wang ei tästä syystä koskaan tarkastellut taistelutaitoja liike liikkeeltä, osina tai yksityiskohtina, vaan etsi niistä niiden ydintä, perimmäistä ajatusta ja periaatteita.

Vuosisadan alussa mestari Wang vieraili Kiinan eri maakunnissa asuvien mestareiden luona syventääkseen ja laajentaakseen ymmärtämystään. Henan'issa vieraillessaan Wang luonnollisesti myös vieraili kiinalaisten taistelutaitojen "Mekassa" eli Songshan'in Shaolin luostarissa. Siellä Wang Xiangzhai kohtasi munkin nimeltään Heng Lin. Heng Lin oli Xinyi Quan'in perinteen jatkaja. (Xinyi Quan on Xingyi Quan'in toinen nimi. 'Xin' tarkoittaa sydäntä.)

Heng Lin oli isokokoinen mies ja hänen taistelukykynsä tunnettiin ympäri Kiinaa Wang Xiangzhai'n ollessa pienikokoinen ja ulkoisesti hintelä. Wang'in ja Heng'in jakaessa kokemuksiaan taistelutaidoista heidän välilleen kehittyi kuitenkin syvä kunnioitus toistensa taitoja kohtaan. Wang Xiangzhai viipyi noin kuukauden verran Heng Lin'in luona Shaolin luostarissa. Yao Zongxun'in mukaan Wang'in vierailu Shaolin luostarissa oli erittäin tärkeä tapahtuma Wang'in kehityksessä.

Vuonna 1918 Wang Xiangzhai alkoi opettaa armeijan taistelutaitokoulussa Fuzhou'ssa. Samalla hän kuitenkin vieraili useiden Hunan'issa ja Hubei'ssa asuvien mestareiden luona syventäen tietämystään ja keräten aineistoa taistelulajeista. Taistelulajien lisäksi Wang Xiangzhai perehtyi perinpohjaisesti kiinalaiseen lääketieteeseen, vanhoihin terveysharjoituksiin sekä Buddhalaiseen ja Taolaiseen perinteeseen.

Yiquanin luominen

Wang Xiangzhai'n tutkimustyö kulminoitui 1920-luvun puolivälissä Yiquan'in luomiseen. Yiquan, jossa Wang Xiangzhai tiivisti vuosien harjoittelun ja tutkimuksiensa kautta saamansa ymmärtämyksen, oli radikaalisti erilainen kuin muut kiinalaiset taistelutaitokoulukunnat. Wang Xiangzhai kyseenalaisti vuosisatoja vallinneen harjoittelukäytännön, jossa taistelulajeja harjoiteltiin asento asennolta, liike liikkeeltä erilaisissa liikesarjoissa. Yiquan'issa luovuttiin kaikesta muodosta ja mekaanisesta yksittäisten ruumiinosien harjoittamisesta. Wang Xiangzhai'in mukaan "taistelutaidossa ei ole muotoa, jos onkin muoto se on muodoton, tyhjä".

20- ja 30-luvun taitteessa Wang Xiangzhai muutti Shanghai'hin ja jatkoi Yiquan'in kehittämistä. 30-luvun lopulla Wang Xiangzhai saapui Pekingiin. Yiquan'in asennot olivat tällä välin muuttuneet yhä korkeammiksi ja luonnollisemmiksi.

Haastajia

30-luvun lopulla Pekingiläinen taistelulajimestari Hong Xu Ru lähestyi Wang Xiangzhai'ta tunnustellakseen tämän voimankäyttöä. Hämmästyksekseen Hong päätyi lattialle kerta toisensa jälkeen. Hong pyysi välittömästi, että Wang ottaisi hänet oppilaakseen. Vasta harjoiteltuaan Wang Xiangzhai'in kanssa Hong Xu Ru ymmärsi, mistä kiinalaisissa taistelutaidoissa oli todella kyse. Hong oli niin vakuuttunut Wang Xiangzhai'n kyvyistä, että hän kehoitti omia oppilaitaan hakeutumaan Wang'in oppiin. Yksi Hong Xu Ru'n oppilaista oli Wang Xiangzhai'in mantelin perijä, Yao Zongxun.

Wang Xiangzhai'in uusi ymmärtämys ja näkökulma taistelulajeihin synnytti luonnollisesti myös paljon vastustusta varsinkin perinteisten lajien edustajien keskuudessa. Yhteentörmäys oli väistämätön. Niin Kiinasta kuin muistakin maista saapui taistelulajien mestareita testatakseen Wang Xiangzhai'n kykyjä. Kiinalaisten taistelulajien edustajien lisäksi mm. japanilaisia budo mestareita ja länsimaisen nyrkkeilyn edustajia saapui haastamaan Wang Xiangzhai'ta. Wang päihitti heidät kaikki. Haastajien joukossa ollut unkarilainen nyrkkeilynohjaaja, joka oli aikanaan voittanut ammattilaisnyrkkeilyn kevyen sarjan maailmanmestaruuden, kirjoitti tappionsa jälkeen The Times lehteen artikkelin nimeltään "Kokemuksiani kiinalaisesta taistelutaidosta". Artikkelissa hän ylisti suuresti Wang Xiangzhai'n taitoja. Japanilainen kuudennen danin judoka ja painija Hachida Roichi saapui 40-luvun alussa koettelemaan voimiaan Wang Xiangzhai'n kanssa. Heidän käsiensä vasta koskettaessa Hachida Roichi huomasi lentävänsä ilman halki. Vasta osuessaan seinään hän putosi lattialle.

Toinen kuuluisa japanilainen, viiden danin judoka ja kolmen danin kendoka Tsui Kenichi (Sawai Kenichi) otteli Wang Xiangzhai'n kanssa sekä paljain käsin että aseella. Hävittyään molemmat ottelut hän pyysi saada oppia Wang'ilta. Lopulta Wang suostui ja antoi oppilaansa Yao Zongxun'in opettaa Sawaita. Japaniin palattuaan Sawai kehitti oman versionsa Yiquanista nimeltään Taikiken.

Yiquanin kasvu

40-luvulla Yiquan'in maine kasvoi ja Yiquan sai toisen nimensä eli " Dachengquan ("Dacheng" tarkoittaa suurta saavutusta). Wang Xiangzhai'n maine kasvoi ja häntä haastateltiin lehdissä. 1947 Wang perusti Pekingissä Tai Miao puistossa (nykyisin "Työläisten kulttuuripalatsi") "Kiinalaisten taistelulajien tutkimusyhdistyksen". 1950 hänet nimettiin "Koko Kiinan urheilu - ja liikuntayhdistyksen" valmistavan komitean Wu Shu osaston johtoon.

50-luvun alussa Wang Xiangzhai keskittyi yhä enemmän tutkimaan ja opettamaan Yiquan'in terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä ja parantavia harjoituksia. Hänet myös kutsuttiin Hebei'n maakunnan kiinalaisen lääketieteen tutkimuskeskukseen opettamaan Yiquan'in seisontaharjoituksia.

Wang Xiangzhai omisti koko elämänsä Yiquan'in luomiselle ja kehittämiselle. Hän jätti jälkeensä kaksi teosta, "Yiquan Zheng Gui" ("Yiquan'in oikea tie") ja "Quan Dao Zhong Shu" ("Kiinalaisen taistelutaidon ydin"). Nämä teokset ovat sekä Yiquan'in uusille sukupolville että muille taitelutaitoja harjoitteleville ihmisille arvokas henkinen perintö.

Yao Zongxun

Wang Xiangzhai'n seuraaja Yao Zongxun oli Pekingin Yanjing yliopiston (nykyisin Beijingin yliopisto) historian osaston opiskelija. Ihmisenä Yao oli vaatimaton, rehellinen ja päämäärätietoinen. Hän kunnioitti mestariaan kuin isäänsä ikään ja oli tovereidensa kanssa kuin veljiensä seurassa.

Wang Xiangzhai piti Yao Zongxun'ista tämän älykkyyden, oppimiskyvyn ja syvällisyyden vuoksi ja opetti hänelle oman tietämyksensä kaikkein parhaimman ja hienoimman aineksen. 40-luvulla Yao Zongxun edusti mestariaan otteluissa ja ohjasi tämän puolesta oppilaita.

Yao Zongxun omistautui täysin Wang Xiangzhai'n elämäntyön jatkamiselle ja Yiquan'in edelleen kehittämiselle ajattelematta koskaan omaa etuaan tai valittamatta omia vaivojaan. Hän käytti kaiken aikansa ja energiansa taistelutaitojen tutkimiseen ja oppilaidensa ohjaamiseen.

Yao Zongxun kehoitti oppilaitaan olemaan sitoutumatta mihinkään yhteen tiettyyn koulukuntaan tai sen edustamiin näkemyksiin, sillä kaikilla oppisuunnilla ja koulukunnilla on omat hyvät puolensa, joista voi oppia. Nykyaikaisten tieteellisten teorioiden valossa ja oman tutkimustyönsä pohjalta hän kehitti Yiquan'iä eteenpäin niin, että terveydellisten ja taistelutaidollisten painotusten lisäksi mukaan tulivat yhä selkeämmin sairaustiloja korjaavat terapeuttiset näkökohdat.

Hänen ansiostaan Yiquan'ille tyypillisten mielikuvaharjoitusten käyttö levisi Kiinassa muihinkin urheilu- ja liikuntamuotoihin.

Yao Zongxun kirjoitti kirjan nimeltä "Yiquan". Kirjassa esitellään yksityiskohtaisesti Yiquan'in harjoitusmenetelmiä nykyaikaisten tieteellisten menetelmien valossa tarkasteltuna. Yao Zongxun oli esimerkki ja innoittaja muille taistelulajien tietä seuraaville ja jätti lähtemättömän jälkensä oppilaidensa mieliin. Zhang Chang Wang oli Yao Zongxunin parhaita oppilaita, jota hän opetti henkilökohtaisesti vuosikausia jopa asuen tämän kotona.

Mestari Zhang Changwang

Yiquan opettajani Zhang Changwang syntyi 27.11.1951 Pekingissä, Kiinassa. Hänet on mainittu Hongkongissa ilmestyneissä "Kuuluisia henkilöitä" ja "Kiinalaisia lahjakkuuksia" teoksissa.

Nuoruus ja Shaolin Quan

Zhang Changwang aloitti 9 vuotiaana Shaolin Quan'in (Shaolin nyrkkeilyn eli Shaolin temppelistä peräisin olevan kiinalaisen taistelulajin) harjoittelun kuuluisan Shaolin mestarin Kong Zhao Xiang'in johdolla.

Mestari Kong oli alunperin toiminut Huabei'n viiden piirikunnan armeijan yksikön päävalmentajana ja hallitsi kaikenlaisten aseiden käytön aseettoman taistelun lisäksi. Hän kehitti armeijaa varten ns. 'kahdentoista asennon pistinsarjan'. Mestari Kong oli myös perehtynyt kiinalaiseen lääketieteeseen ja hallitsi akupunktio-, jäsentenkorjaus- ja hierontatekniikat.

Zhang Changwang oli mestari Kong'in oppilas 17 vuotta aina mestarin kuolemaan saakka. Zhang kehittyi Shaolin Quan'issa ja erityisesti 'Wu Tang Tui' taidoissaan erittäin korkealle tasolle.

Yiquan

Mestari Kong'in kuoltua Zhang Changwang halusi edelleen syventää tietämystään taistelutaidoista. Hän tutustui erään ystävänsä välityksellä maineikkaaseen Yiquan mestariin Cui You Cheng'iin. Mestari Cui'n kanssa harjoitellessaan Zhang oppi ymmärtämään Yiquan'in kokonaisvaltaista, räjähtävää voimaa. Zhang oivalsi sisimmässään, että Yiquan'ssa kiteytyi taistelulajien ydin. Zhang alkoi tehdä Zhan Zhuang harjoituksia mestari Cui You Cheng'in johdolla ja tutustui tämän kautta myös kahteen muuhun Yiquan mestariin, Wang Bin Kui'hin ja Yao Zongxun'iin.

Pääasiallisesti Zhang Changwang harjoitteli mestari Yao Zongxun 'in kanssa.Vanhoilla päivillään Yao vietti yli vuoden asuen Zhang'in kotona ja opetti häntä tiukasti ja päättäväisesti varmistaen täten, että Zhang päätyi omistamaan elämänsa Yiquan'iin perehtymiseen ja ymmärtämiseen. Muutettuaan pois Zhang'in kotoa mestari Yao kävi säännöllisesti joka perjantai opettamassa Zhang'ia tämän kotona.

Taistelija

Yao Zongxun oli hyväluontoinen ja miellyttävä mies mutta myös ankara opettaja, joka valitsi oppilaansa huolella. Yhdessä Zhang Changwang'in kanssa harjoitteli myös hänen pikkuveljensä sekä hänen ystävänsä Xia Chengqun. Kun Kiinassa vuonna 1982 alettiin järjestää San Shou- eli täyskontaktiottelukilpailuja, Zhang Changwang ja Xia Chengqun osallistuivat Yiquan'in valittuina edustajina kilpailuihin. Zhang voitti kevyen sarjan ja Xia raskaan sarjan mestaruuden. Samalla molemmat valittiin mukaan Pekingin edustusjoukkueeseen. Zhang Changwang ja Xia Chengqun olivat myös ne henkilöt, jotka ottivat vastaan muiden Kung Fu koulukuntien edustajien haasteet ja edustivat Yao Zongxunia ja Yiquania haasteotteluissa.

Taiteilija

Zhang Changwang opetteli myös kalligrafiaa ymmärtääkseen Yiquan'ia yhä syvällisemmin. Hänen kalligrafian opettajanaan toimi kuuluisa kiinalainen taiteilija ja kalligrafi Dong Shou Ping, joka nuorempana oli harjoittellut Yiquan'ia lajin kehittäjän, Wang Xiangzhai'n, kanssa. Wang Xiangzhai'n mukaan Yiquan'in ja kalligrafian, kuten muidenkin taiteiden ja filosofian välillä, on syvä yhteys. Kiinassa Zhang Changwang on arvostettu kalligrafi, jonka töitä on julkaistu kirjassa "Selected works of ten young painters in Beijing".

Suoranaisen Yiquan harjoittelun ja kalligrafian lisäksi Zhang on myös pyrkinyt syventämään ymmärtämystään mm. filosofiassa, fysiologiassa ja lääketieteessä.

Filosofi

Kymmenien vuosien harjoittelun ja tutkimisen jälkeen Zhang Changwang näkee Yiquan'in lopullisen tavoitteen olevan sulautumisen yhteen maailmankaikkeuden kanssa. Ensin haetaan yhteyttä "pieneen luontoon" eli pyritään kokemaan ykseys omassa itsessä ja sen jälkeen pyritään saamaan yhteys "suureen luontoon" eli löytämään ykseys ympäröivän maailman kanssa. Lopulta ihminen tulee osaksi maailmankaikkeutta.

Zhang Changwang sanoo Yiquan'in harjoittelun auttaneen häntä ymmärtämään tavattoman paljon ihmisenä olemisen taidosta ja kaikista ihmisen elämään liittyvistä ilmiöistä. Yiquan on tuonut tarkoitusta ja sisältöä hänen omaan elämäänsä ja antanut hänelle rajattomasti hyviä hetkiä ja iloa.
Zhang Changwang asuu vaimonsa kanssa Pekingissä ja harjoittelee edelleen päivittäin Yiquan'ia, jolle hän on omistanut elämänsä.

Linkkejä:

Zhang Changwangin kirja: tie terveyteen ja hyvinvointiin, toimittaneet Juha Leino ja Pasi Pölönen

Videopätkä mestari Zhangin DVD:stä

Timo Klemolan artikkelisarja yiquanista

Järvenpään Sanbao

Tampereen yiquan

Turun yiquan

Oulun yiquan