Filosofian maisteri (2018), kognitiotiede, Helsingin Yliopisto
International Trainer of NLP (2001)
Julkaisuja:
Pölönen P, Lappi O and Tervaniemi M (2019) Effect of Meditative Movement on Affect and Flow in Qigong Practitioners. Front. Psychol. 10:2375. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02375 (linkki)
Cowley BU, Palomäki J, Tammi T, Frantsi R, Inkilä V-P, Lehtonen N, Pölönen P, Vepsäläinen J and Lappi O (2019) Flow Experiences During Visuomotor Skill Acquisition Reflect Deviation From a Power-Law Learning Curve, but Not Overall Level of Skill. Front. Psychol. 10:1126. (linkki)
Pro Gradu: Virtaava kehomieli – meditatiivisen liikkeen vaikutus itseraportoituun tunnetilaan ja flow-kokemukseen. (linkki)
Zhang Changwang: Tie terveyteen ja hyvinvointiin (2000), toim. Juha Leino ja Pasi Pölönen

Tarinaani meditatiiviseen kehomieli harjoitteluun liittyen

Olen koko ikäni ollut kiinnostunut siitä, kuinka ihminen kykenee omalla tietoisella toiminnallaan lisäämään omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan. Olen harjoitellut yli 40 vuoden ajan kamppailulajeja, meditaatiomenetelmiä, terapeuttisia menetelmiä, rentoutumistekniikoita ja erilaisia mielenmuokkaustaitoja. Lisäksi olen kouluttanut kaikkia näitä taitoja ja pitänyt terapia- ja valmennusvastaanottoa. Olen matkustellut ympäri maailmaa harjoittelemassa lukuisten eri opettajien johdolla. Kun halusin ymmärtää syvällisemmin kuinka ihminen toimii ja miksi erilaiset meditatiiviset kehomieliharjoitteet toimivat, lähdin yli nelikymppisenä opiskelemaan Helsingin Yliopistoon. Olen nyt lähes kymmenen vuoden kognitiotieteen ja psykologian opintojen jälkeen päätynyt tekemään tieteellistä tutkimusta ja ymmärrän näitä asioita sekä käytännölliseltä että teoreettiselta kannalta.

Olen ollut aktiivinen harjoittelija, “elämäntapatreenari”, siitä lähtien, kun aloitin kamppailulajien harjoittelun teini-ikäisenä 70-luvun lopussa. Sain alkusysäyksen meditaation ja meditatiivisen liikunnan harjoitteluun 80-luvun lopussa asuessani Espanjassa. Olin tässä vaiheessa harjoitellut erittäin intensiivisesti kamppailulajeja kymmenen vuoden ajan, minkä johdosta olin saanut useita pahoja urheiluvammoja. Siksi etsinkin menetelmiä, joilla voisin parantaa itseäni sekä henkisesti että fyysisesti. Löysin paikallisen aktiivisesti toimivan meditaatioryhmän, johon liityin mukaan ja aloitin päivittäisen meditaatioharjoittelun. Lisäksi tapasin vanhan kiinalaisen herrasmiehen, jolta opin taijin ja qigongin perusharjoitteita. Harjoittelin oppimiani liikuvia ja liikkumattomia meditaatiomenetelmiä päivittäin ja huomasin sen seurauksena voivani paljon paremmin.

Palattuani Suomeen vuonna 90-luvun alussa jatkoin edelleen meditatiivisia harjoituksia, vaikkakin päähuomioni oli edelleen kamppailulajeissa, joita harjoittelin ja opetin aktiivisesti. 90-luvun aikana mielenkiintoni kuitenkin liukui kohti meditatiivisia harjoituksia ja aloin osallistua Suomessa siihen aikaan järjestettäviin taiji-, qigong-, meditaatio- ja jooga ryhmien harjoituksiin. En ollut kuitenkaan täysin tyytyväinen saamaani opetukseen enkä kotiutunut mihinkään lajiin, tyyliin tai ryhmään, joten päädyin harjoittelemaan paljon itsekseni.

Eräällä amerikkalaisen taiji -opettajan leirillä kuulin ensimmäistä kertaa sisäisestä kiinalaisesta lajista nimeltä yiquan, ja kun leirillä teimme yiquan harjoituksia, kiinnostuin asiasta. Aloin harjoitella yiquania leirillä saamieni oppien mukaisesti päivittäin. Alkuvaikeuksien jälkeen huomasin harjoittelulla olevan todella voimakkaita positiivisia vaikutuksia kehooni, energiaani ja mieleeni. Intensiivinen yiquan -harjoitteluni alkoi muutamaa vuotta myöhemmin, kun Pekingiläinen yiquan mestari Zhang Changwang saapui Suomeen ensimmäistä kertaa vuonna 1998. Zhangista tuli vuonna 2002 virallisesti yiquan opettajani.

Yiquan opettajani Zhangin kanssa kotonani. Taustalla on Zhangin minulle antama todistus siitä, että minut on otettu tudi-oppilaaksi yiquanin neljänteen sukupolveen. Todistuksen on kirjoittanut Zhangin pyynnostä Mestari Li Jianyu yhdessä Zhangin kanssa. Li Jianyu on viimeinen yiquanin perustajan Wang Xiangzhain elossaoleva oppilas.

Olen Zhang Changwangin Tudi-oppilas. Kiinalaisen perinteen mukaan tudi-oppilas on perimyslinjaoppilas, “ovesta sisään astunut oppilas”, jolle opettaja opettaa lajin kaikki tasot, ja jonka tehtävänä on siirtää laji seuraaville sukupolville. Zhang otti minut tudi-oppilaakseen vuonna 2002 ja näin minusta tuli virallisesti neljännen sukupolven yiquanin edustaja. Tudi-oppilaaksi pääseminen oli minulle suuri kunnia. Kiinalaisessa kulttuurissa sosiaaliset suhteet hahmotetaan kungfutselaisittain perhe-metaforan kautta ja tämä pitää paikkansa myös perinteisissä kiinalaisissa kamppailulajeissa. Opettaja on “isä” ja oppilaat ovat hänen “poikiaan” (tai “tyttäriään”) ja molemmilla on omat velvollisuutensa ja oikeutensa. Olen tämän suhteen kautta päässyt kurkistamaan sisään kiinalaisen kulttuurin tapoihin ja maailmankuvaan, erityisesti Kiinan rikkaan kamppailuperinteen osalta. Tämän yhteyden kautta on ollut paljon helpompi ymmärtää laajemminkin itämaisen kamppailuperinteen kulttuurikoodeja, jotka länsimaalaiselle usein tuntuvat tuskastuttavan kummallisilta. Olen ollut hyvin onnekas yiquanin opiskelun suhteen, sillä joka vuosi kun Zhang saapuu vuosittaiselle Suomen vierailulleen, hän asuu luonani useita päiviä. Tämä mahdollistaa yksityisopetuksen, jolloin Zhang antaa minulle uusia harjoitteita ja vastaa kysymyksiin, joita harjoitteluni on kuluneen vuoden aikana nostanut esiin.
Lue lisää yiquanista

Olin myös hyvin kiinnostunut kiinalaisesta taolaisesta meditaatioperinteestä taojoogasta, ja vuonna 2001 matkustin ensimäistä kertaa Thaimaahan taolaisen opettajan Mantak Chian retriitille Tao Gardeniin. Palasin samaan paikkaan uudelleen seuraavana vuonna kuukauden retriitille, jonka lopuksi sain Mantak Chialta hänen Universal Tao -systeeminsä opetusoikeudet. Jatkoin taojoogan opiskelua intensiivisesti koko 2000-luvun pääasiassa taojooga -opettaja Juan Li:n retriiteillä Euroopassa.

Universal Tao systeemin perustajan Mantak Chian kanssa retriitillä Taogardenissa Thaimaassa
Tao-opettaja Juan Li:n kanssa

Lue lisää taojoogasta.

Olen taolaisen perinteen lisäksi tutustunut myös zen-perinteeseen ja harjoittanut zazeniä, sekä osallistunut sesshineihin (intensiivisiin meditaatio retriitteihin). Lisäksi olen osallistunut muista meditatiivisten harjoitusten koulukunnista (lähinnä nk. non-duality) tulevien opettajien retriitteihin ja workshopeihin ympäri eurooppaa.

Meditaation lisäksi kiinnostuin jo varhain hypnoosista, suggestiomenetelmistä, erilaisista lyhytterapia menetelmistä ja NLP:stä (Neuro Lingvistic Programming), jotka edustavat toisenlaista lähestymistapaa tutkia ja muokata omaa psyykettä. Aloin opiskella NLP:tä 90-luvun alussa ja suoritin NLP Trainer tutkinnon vuonna 2001. Pidin myös aktiivista yksityisvastaanottoa 15 vuoden ajan, jossa tein asiakastyötä käyttäen näitä menetelmiä.

Tällä hetkellä tutkin ja kehitän aktiivisesti meditatiiviseen kehomieli-harjoitteluun liittyviä tekniikoita ja menetelmiä. Dynamis® on tämän tutkimus-ja kehitystyön tulos. Pyrkimykseni on luoda selkeä harjoitusmenetelmä, jonka avulla ihminen voisi mahdollisimman hyvin oppia ja hyödyntää kehomieli harjoittelua omassa elämässään ja välttää erilaisia oppimisprosessiin liittyviä karikoita.

Lisäksi olen tutkinut aihetta tieteellisesti. Tieteeseen liittyviä itseäni kiinnostavia tutkimuskysymyksiä ovat mm:
– Minkälaisia tunnetilan muutoksia meditatiivinen liikunta tuottaa
– Kuinka erityyliset hengitystekniikat saavat aikaan erilaisia vaikutuksia kehon fysiologiaan ja aivotoimintaan
– Kuinka nopeasti ja minkälaisella liikemeditaation harjoittelulla on mahdollista päästä flow-tilaan
– Mitkä ovat flow-kokemusta ja eri meditaatiotekniikoita yhdistäviä ja erottavia tekijöitä
– Millaisia erilaisia kognitiivisia, fysiologisia ja tunnetilan muutoksia liikemeditaatio, mindfulness-meditaatio, autonimisen hermostoon vaikuttavat meditaatiomenetelmät ja rentoutumismenetelmät saavat aikaan.