Mikä on Dynamis®?

Dynamis on kokonaisvaltaiseen kehon ja mielen harjoitteluun erikoistuneen kouluni nimi. Koulu on perustettu vuonna 2000, jolloin sen nimi oli Sisäisen Voiman Keskus.

Dynamis on myös oman metodini nimi, se tapa, jolla itse harjoittelen sekä opetan. Jokaisella opettajalla on oma vivahteensa, mausteensa jonka hän lisää perinteiseen ruokaan, dynamis on minun mausteeni. Opetuksessani painotan jokaisen ihmisen sisällä olevan intuition käyttöä, rentoutumista, luovuutta ja yksilöllisyyttä. Jokainen harjoittelija on ainutlaatuinen ja yksilöllinen, opetuksen ja harjoittelun tulisi heijastaa tätä tosiasiaa. Opetuksessani annan tilaa sille, että jokainen harjoittelija voisi löytää oman tapansa ilmentää harjoiteltavaa taitoa.

Dynamis on myös tutkimus- ja kehitysprojektini, toisen sanoen se on jatkuvassa muutoksessa aivan kuten kaikki maailmassa. Dynamis ei voi olla samanlainen kuin se oli viisi vuotta sitten eikä se voi olla viiden vuoden kuluttua smanalainen kuin se on nyt. Tutkin ja kehitän kurssieni sisältöä koko ajan ja pyrin jatkuvasti parantamaan opetusmenetelmiäni. Jokainen opettamani kurssi on sen johdosta hieman erilainen kuin edellinen. Tämä on mielestäni rikkaus sekä itselleni että oppilailleni.

Mitä sana Dynamis tarkoittaa?

Sana Dynamis on kreikkaa ja se tarkoittaa asiayhteydestä riippuen potentiaalia, kykyä tai voimaa. Dynamis on filosofi Aristoteleen käyttämä termi, jolla hän tarkoitti potentiaalisuutta, kykyä tai voimaa muuttua ja tulla joksikin. Tämä sana kuvaa mielestäni hyvin sellaista fyysistä ja henkistä voimaantumis-. muutos- ja kasvuprosessia, jota opettamani psykofyysinen harjoittelu saa parhaimmillaan aikaan.

Dynamis® on myös tieteellisesti tutkittu menetelmä

Olen tehnyt myös tieteellistä tutkimusta Helsingin Yliopistossa meditatiivisesta liikunnasta, jossa käytettiin dynamis-qigonia. Vertaisarvioitu tutkimukseni on julkaistu kansainvälisessä tiedelehdessä Frontiers in Psychology:ssä. Tutkimuksessa tutkittiin meditatiivisen liikunnan vaikutusta tunntiloihin ja flow-kokemukseen. dynamis-qigong voimisti positiivisia tunnekokemuksia ja vähensi negatiivisia tunnekokemuksia, sekä synnytti tunnekokemuksen, jota voidaan kuvailla sanoilla levollinen, rentoutunut, onnellinen, tasapainoinen ja selkeä. Lisäksi dynamis-qigong tuotti harjoittelijoissa flow-kokemuksen. Tutkimustulos vahvistaa näin oppilailtani saatua palautetta: dynamis-qigong tuottaa harjoittelijoille juuri sellasta hyvän olon tunnetta, johon olen pyrkinytkin. Tutkimusartikkelin voit lukea täältä (englanniksi)