Mikä on Dynamis®?

Dynamis on kehittämäni meditatiivisen liikunnan menetelmä, jossa yhdistyvät hidas tietoinen liike, hengityksen säätely sekä mielen keskittäminen. Sen harjoitteet tulevat kiinalaisista meditatiivisen liikunnan lajista (qigong, taojooga, taiji ja yiquan), joita olen opettanut yli 20 vuoden ajan. Dynamis on lempeää, mutta tehokasta terveysliikuntaa ja meditatiivista harjoittelua, joka sopii lähes kaikille aikuisille ikään ja kuntoon katsomatta.

Tunnelmallisen musiikin säestämää virtaavan veden-qigongia

Kuvailen pro gradussani omaa kokemustani Dynamiksesta näin:
Dynamis-harjoittelu, jossa yhdistyvät tietoinen liike, hengitys ja syvä keskittyminen kehon liikkeeseen sekä aistimuksiin, saa aikaan voimakkaan kehollisen kokemuksen, joka herättää kehotietoisuuden syntymisen. Kehotietoisuus toimii fokuksena mielelle ja tarkkaavaisuudelle ja pitää näin huomion keskittyneenä nykyhetkeen, jolloin mieleen ei mahdu ylimääräisiä häiritseviä ajatuksia. Syvä ja rauhallinen hengitys, joka yhdessä hitaiden liikkeiden kanssa hapettaa verta, saa aikaan kehossa vähitellen lisääntyvän, sisältäpäin kumpuavan lämmön tunteen. Tunne muistuttaa saunomisen jälkeistä miellyttävää, rentoa ja lämmintä olotilaa. Samanaikaisesti lämmön tuntemuksen kanssa kehossa koetaan eräänlaista sisäistä kihelmöintiä tai värähtelyä, jonka johdosta keho tuntuu energisoituneelta ja elävältä. Nämä miellyttävät, jopa nautinnolliset kehontuntemukset saavat aikaan positiivisen tunnetilan. Positiivinen tunnetila puolestaan syventää jo alkanutta rentoutumiskokemusta, joka edelleen mahdollistaa yhä kokonaisvaltaisemman kehon käytön ja sen kautta yhä virtaavamman liikkeen synnyn. Kokemuksen syventyessä itsetietoisuus saattaa kadota, jolloin jäljelle jää vain virtaavasti ja nautinnollisesti itsekseen liikkuva ja hengittävä kehotietoisuus.

Mitä sana Dynamis tarkoittaa?

Sana Dynamis on kreikkaa ja se tarkoittaa asiayhteydestä riippuen potentiaalia, kykyä tai voimaa. Dynamis on myös filosofi Aristoteleen käyttämä termi, jolla hän tarkoitti potentiaalisuutta, kykyä tai voimaa muuttua ja tulla joksikin. Tämä sana kuvaa mielestäni hyvin sellaista fyysistä ja henkistä voimistumis-, muutos- ja kasvuprosessia, jota meditatiivisen liikunnan harjoittaminen parhaimmillaan saa aikaan. Halusin myös antaa metodilleni länsimaalaisen nimen tuodakseni esiin sen, että vaikka harjoitteet tulevat kiinalaisista lajeista, kyseessä on ennen kaikkea länsimaalaiselle ihmiselle kehitetty meditatiivisen liikunnan muoto. Dynamikseen ei liity itämaista uskontoa eikä tapakultuuttuuria, kuten pukeutumista tietynlaisiin vaatteisiin tai jonkun vieraan kielen käyttöä, vaan se on universaali ihmisen kehon ja mielen harjoittamisen menetelmä.

Miksi kehitin Dynamiksen?

Aloitin meditaation harjoittelun 80-luvulla ja meditatiivisen liikunnan säännällisen harjoittelun 90-luvulla tekemällä perinteisiä qigong- ja taijiharjoitteita, joita olin oppinut eri opettajiltani. Tässä vaiheessa minulla oli jo lähes 20 vuoden kokemus usean eri kamppailulajin harjoittelusta ja opettamisesta. Olin käytännössä ollut ammattimainen kamppailulajien harjoittelija ja opettaja jo usen vuoden ajana, joten minulla oli jo selkeästi kehittynyt kyky ymmärtää ja analysoida liikettä. Siksi huomasin varsin pian, että kun harjoitteluni syveni yllä olevan kuvauksen mukaiseksi virtaavaksi meditatiiviseksi liikkeeksi, aloin intuitiivisesti liikkumaan eri tavalla kuin useimmissa perinteisessä harjoituksissa on tapana. Oman kokemukseni pohjalta aloin modifioida liikkeitä, jolloin tekemisestäni tuli rennompaa ja virtaavampaa, ja aloin päästä yhä useammin miellyttävään meditatiiviseen flow-tilaan.

Kaikista erilaista perinteisistä harjoitusmuodoista, kuten erilaisista qigong sarjoita, löytyy jo kiinassa vähintään kymmeniä eri versioita. Jokaiselle opettajalle muodostuu väkisinkin oma yksilöllinen tapansa ilmentää harjoituksia oman kehonsa ja persoonallisuutensa mukaan, niin myös minulle. Olen vuosien saatossa opettanut oppilailleni eri harjoitteista ja liikesarjoista sekä useita erilaisia perinteisiä versioita, että omia modifioituja versioita. Annan sitten heidän valita itselleen sopivimman tavan tehdä, sillä olemme kaikki erilaisia yksilöitä. Näin olen jatkanut harjoitusten tutkimista pyrkien löytämään sellaisen tavan, joka mahdollisimman helposti tuottaisi myös oppilailleni miellyttäviä, meditatiivisia flow-kokemuksia.

Shaolin-munkit harjoittelevat

Aloitin dynamiksen kehittämisen 2000-luvun alkupuolella ja se on edelleen jatkuva tutkimus- ja kehitysprojektini. Lähtökohtani on se, että kaikki maailmassa kehittyy ja muuttuu, ja myös meditatiivisen liikunnan harjoittelun tulee kehittyä ja muuttua nykymaailmaa vastaavaksi. Monet perinteiset harjoitukset ovat kehittyneet hyvin erilaisessa kulttuurissa vuosikymmenia- tai vuosisatoja sitten, jolloin ihmisten elämä oli hyvin erilaista kuin tämänpäivän suomalaisen arki. Nykyään yksi suurimmista elämäntapaongelmistamme on liikunnan puute ja liika istuminen. Sen sijaan, että myös meditatiivinen hiljentyminen tapahtuisi istuen, se kannattaa tehdä liikkuen, jolloin saadaan myös liikunnan tuomat terveyshyödyt.

Esimerkkinä aikakausien erilaisista tarpeista voidaan ajatella yijinjingia, joka on yksi kaikkein vanhimmista ja vaikutusvaltaisimmista qigong-sarjoista. Yijinjing on kehitetty Shaolin-luostarin chan (eli zen)- buddhalaisten munkkien tarpeisiin 1500-vuotta sitten. Kaytännössä nämä munkit olivat meditaatio-ammattilaisia, joiden koko päivärytmi koostui erilaisista fyysisistä- ja henkisistä harjoituksista. Heidän psyykkeensä ja kehonsa olivat hyvin erilaisia kuin tämänpäivän toimistotyöläisen, joka todennäköisesti saa itsensä kipeäksi tai jopa loukkaantuu, jos yrittää toistaa munkkien harjoituksen sellaisenaan.
Yksi keskeinen ero on harjoitteluun käytettävissä oleva aika. Munkeilla ei ole kiirettä mihinkään, on vain aikaa harjoitella tuntikausia joka päivä. Toisin on nykypäivän kiireisen ihmisen, joka yleensä voi käyttää vain murto-osan vapaa-ajastaan harjoitteluun.
Munkit ovat myöskin pääasiassa nuoria miehiä, omat oppilaani sen sijaan 20-80 vuotiaita miehiä ja naisia. Siksi opetankin yijinjingistä useita erilaisia versioita, joista harjoittelijat voivat valita itselleen sopivimman tavan harjoitella. Ihmiset ovat erilaisia ja kaikilla on omia vahvuuksia ja heikkouksia, joten myös harjoituksia on kyettävä muuntelemaan tilanteen mukaan. Näin tämä hieno harjoitus tulee nykypäivän ihmiselle helpommin lähestyttäväksi ja sen hyödyt kaikkien ulottuville.

Dynamis on tieteellisesti tutkittu menetelmä

Olen tehnyt myös tieteellistä tutkimusta Helsingin Yliopistossa meditatiivisesta liikunnasta, jossa käytettiin Dynamis-menetelmää. Vertaisarvioitu tutkimukseni on julkaistu kansainvälisessä tiedelehdessä Frontiers in Psychology:ssä. Tutkimuksessa tutkittiin meditatiivisen liikunnan vaikutusta tunntiloihin ja flow-kokemukseen. Dynamis-harjoittelu voimisti positiivisia tunnekokemuksia ja vähensi negatiivisia tunnekokemuksia, sekä synnytti tunnekokemuksen, jota voidaan kuvailla sanoilla levollinen, rentoutunut, onnellinen, tasapainoinen ja selkeä. Lisäksi Dynamis-harjoittelu tuotti harjoittelijoissa voimakkaan flow-kokemuksen. Tutkimusartikkelin voit lukea täältä (englanniksi)

Dynamis harjoittelun sisältö

Jokaisella kurssilla tai harjoittelukaudella on oma harjoitusteemansa. Dynamikset harjoitukset käsittävät sekä perinteisiä- että itseni kehittämiä liikesarjoja- ja harjoitteita. Esimerkkejä perinteisistä harjoitteista ovat qigong sarjat baduanjin, yijinjing ja viiden eläimen leikki sekä yang tyylin taijin lyhyet muodot. Lisäksi opetan taojoogan perinteisiä harjoituksia kuten hymyilevä sydän sekä kuusi sisäelimiä tasapainottavaa ääntä-harjoituksia. Perinteisiä meditatiivisia harjoitteita ovat esimerkiksi taojoogan mikro- ja makrokosminen kierto . Esimerkkejä itseni kehittämistä harjoituksista ovat kehoa avaavat liikkeet-sarja, kurkisarjan erilaiset muodot, virtaavan veden qigong sekä meditatiiviset sarjat maan ja taivaan yhdistäminen.

Dynamiksen kolme pilaria

1. Mielen keskittäminen

Dynamis-harjoittelussa mieli keskitetään liikkeeseen, kehontuntemuksiin, hengitykseen sekä näiden synkronoiontiin. Tämä saa aikaan meditatiivisen keskittyneen tilan syntymisen sekä mahdollistaa flow-kokemuksen syntymisen. Dynamis-harjoitteluun kuuluu myös erilaiset istuen, seisoen tai maaten tehtävät liikkumattomat meditaatioharjoitukset.

2. Tietoinen liike

Yleensä Dynamiksessa tehtävä liike on hidasta. Hidas liike mahdollistaa tietoisuuden kohdistamisen kehon hienomotorisiin toimintoihin sekä liikkeen tietoisen ohjaamisen sen liikeradan jokaisen pisteen läpi. Lisäksi hidas liike mahdollistaa koko kehon aistimisen aina yksityiskohtaisiin kehollisiin tuntemuksiin saakka. Liikkeen hitaus myös pakottaa irtautumaan pois automatisoiduista liikemalleista ja vaatii koko huomiokyvyn keskittämisen, jotta kokonaisvaltainen ja synkronisoitu koko kehon liike olisi mahdollista. Tämä tuottaa voimakkaan sisäisen kokemuksellisen yhteyden omaan kehoon ja kehittää harjoittajan kehotietoisuutta

3. Hengityksen säätely

Hengitys vaikuttaa ihmisen autonomiseen hermostoon, hormonitoimintaa, tarkkaavaisuuteen ja tunteisiin, eli se on eräänlainen avain moniin ihmisen hyvinvointiin vaikuttaviin toimintoihin. On olemassa lukuisa joukko erilaisia hengitysharjoituksia, jotka saavat aikaan hyvinkin erilaisia reaktioita. Dynamiksessa käytetään useita eri hengitystekniikoita, joista tärkein on syvennetty vatsahengitys. Syvennetyssä vatsahengityksessä löydetään ja aktivoidaan tietoisesti kehon hengityslihakset, joiden avulla hengitys pikkuhiljaa syvenee ja pitenee. Tällöin hengityssyklissä voidaan selkeästi erottaa neljä vaihetta: sisäänhengitys, paussi, uloshengitys, paussi. Syvenetty hengitys aktivoi parasympaattista hermostoa, jonka johdosta hermosto rauhoittuu ja tunnetila muuttuu positiivisemmaksi.

Dynamis-harjoituksen rakenne

Dynamis-harjoitus koostuu yleensä neljästä osasta, jotka ovat:

1. Kehon avaaminen ja rentouttaminen

Tehdään harjoituksen alussa, jolloin päivän aikana kertyneet stressijumit saavat mahdollisuuden purkautua ja rentoutumisprosessi alkaa. Tämä vaihe pitää sisällään erilaisia ravisteluja, venytyksia, heilutteluja ja aaltomaisia koko kehon liikkeitä, joita tehdessä tarkkaavaisuus keskitetään kehontuntemuksiin.

2. Hengityksen avaaminen ja syventäminen

Stressi, huolet, jännittyneisyys ja epäergonomiset asennot jumittavat hengityslihaksia ja tekevät hengityksestä pinnallista. Hengitysharjoituksilla tutkitaan omaa hengitystä, avataan hengityslihaksistoa, ja pidennetään ja syvennetään hengitystä, jolloin saadaan positiviisia vaikutuksia autonomiseen (parasympaattiseen) hermostoon, verenkiertoon, mieleen ja tunteisiin.

Esimerkki hengitysharjoituksesta

3. Tietoisen hengityksen ja tietoisen liikeen yhdistäminen

Kun keho ja hengitys on viritetty, ne voidaan yhdistää toisiinsa mielen avulla. Näissä virtaavissa harjoituksissa liike, hengitys ja meditatiivinen tarkkaavaisuus yhdistyvät. Tässä vaiheessa harjoitusta harjoittelijat saattavat saada flow-kokemuksen, joka tuntuu siltä kuin liike tapahtuisi itsestään ilman mitään ponnisteluja. Esimerkkinä näistä harjoituksista ovat kehittämäni Kurki-sarjan eri variaatiot, kuten tässä: Kurki levittää siipensä.

4. Mielen keskittäminen (meditaatio)

Tässä vaiheessa harjoitus on rentouttanut kehomieltä ja saanut aikaan mielen keskittyneen tarkkaavaisuuden ja kenties flow-kokemuksen. Harjoituksen lopuksi tuntuu hyvältä viedä keskittyminen vielä syvemmälle tasolle meditatiiviseen harjoitukseen, joka yleensä tehdään istuen (joskus myös maaten). Dynamikseen kuuluu useita erilaisia meditaatiomenetelmiä, kuten mindfulness, erilaisia taojooga-, positiivisten tunteiden viljely- ja kehoskannaus-meditaatioita.

Vaikka jokainen näistä neljästä vaiheesta on läsnä jokaisessa harjoituksessa, kyseessä on toisaalta spiraalinomainen prosessi, jossa jokainen edeltävä vaihe auttaa seuraavan vaiheen syntymistä.