Yrityksille rätälöityjä koulutuksia esim. TYHY-päivään tai pidempiä työhyvinvointi koulutuspaketteja. Toiminnallisia koulutuksia ja luentoja sekä yrityksenne tiloissa tai zoomin kautta.

Esimerkkejä yrityskoulutuksistani:

Vapaudu stressistä
Arjen stressi ja kiire sekä vaativa ajattelutyö voivat kuormittaa liikaa. Työuupumus ja rasituksesta johtuvat fyysiset ja psyykkiset oireet ovat yleisiä tänä päivänä. Stressi on aikamme epidemia, joka vaivaa ajoittain lähes jokaista. Ihminen tarvitsee tietyn määrän stressiä voidakseen hyvin, mutta pitkään jatkunut stressi on vaarallista sekä psyykkiselle että fyysiselle terveydelle sekä työkyvylle. 
Tässä koulutuksessa keskitytään stressin anatomiaan eli siihen, kuinka stressi syntyy ja kuinka se vaikuttaa kehoon ja mieleen sekä kuinka stressiä voidaan purkaa. Luennon lisäksi koulutuksessa tehdään myös toiminnallisia psykofyysisiä harjoitteita, joilla stressiä voidaan purkaa nopeasti ja tehokkaasti.

Löydä Flow töissä ja vapaa-ajalla
Mitä uusin tieteellinen tutkimus sanoo flow-kokemuksesta eli optimaalisesta virtauskokemuksesta. Flowssa ihminen uppoutuu tekemiseen niin, että aika unohtuu ja toiminta tuntuu sujuvan itsekseen ilman ponnistelua ja se tuntuu hyvin palkitsevalta. Mitkä tekijät mahdollistavat flow kokemuksen syntymisen, mitkä rikkovat sen ja kuinka itse voi vaikuttaa flow-kokemuksen syntyyn.

Mitä on mindfulness?
Mitä on mindfulness eli hyväksyvä tietoinen läsnäolo? Mitä hyötyä siitä on ja kuinka jokainen voi kehittää läsnäolon kykyään. Luento ja käytännön harjoituksia.

Rentoutusliikunta
Käytännöllisiä, mukavia ja tehokkaita keinoja kehon ja mielen jumien avaamiseksi. Pitää sisällään rentouttavia kehollisia harjoituksia sekä hengitysharjoituksia, jotka sopivat kaikille.

Syvärentoutuminen
Rentoudu mukavasti ja tehokkaasti aktiivisten ja passiivisten rentoutumisharjoitusten avulla. Pitää sisällään mm. ohjattuja mielikuva rentoutumisharjoituksia.

Koulutusten pituudet voidaan räätälöidä yrityksellenne sopivaksi1 h – 2 h. Eri koulutusten teemoja on mahdollista yhdistää toisiinsa, esim. Vapaudu stressistä luento (1h)+ syvärentoutuminen tai rentoutusliikunta (1h). Myös pidemmät ja/tai toistuvat koulutuspaketit ovat mahdollisia.

Kouluttajana toimii kognitiotieteilijä ja psykofyysisten menetelmien kouluttaja Pasi Pölönen, FM.

Olen kouluttanut ja luennoinut yli 25 vuoden ajan mm. seuraavissa yhteisöissä:
Nokia
YLE
NCC
Suomen punainen risti
Puolustusvoimat
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto
Liikealan ammattiliitto
Kunta-alan ammattiliitto
Helsinki Business College
Ammattikorkeakoulu Metropolia
Proviisoriyhdistys
Merimiespalvelu
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto
Helsingin aikuisopisto
Työväen sivistysliitto
Vantaan aikuisopisto
Espoon kaupungin työväenopisto
Tapanilan terveys
Helsingin avoin yliopisto
Helsinki Missio

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää mitä sinun työyhteisösi tarvitsee.